Om uhelbredelig brystkreft

Brystkreft er en av kreftformene med høyest overlevelsesrate. Det er viktig for alle som får diagnosen at det er en tilstedeværelse av håp, positivitet og samhold under og etter behandlingsløpet. Det store fokuset på overlevelse er godt og viktig for de aller fleste, men det finnes én gruppe som kan oppleve dette som ensomt og tungt.

Ingen skal behøve å være ensom med sin brystkreft

Hvert år opplever noen kvinner å få påvist brystkreft med spredning. Dette er uhelbredelig, og blir kalt metastatisk brystkreft. Denne pasientgruppen kan ofte føle at de havner i skyggen av det store fokuset på brystkreftoverlevelse. Det er nesten tabu å ikke skulle overleve brystkreft.Det er derfor vi nå har laget statuen av Cecilie, en av kvinnene med metastatisk brystkreft, som fikk diagnosen da hun bare var 42 år. Et større fokus på metastasegruppen vil kunne bidra til bedre livskvalitet for de med metastase og deres pårørende.

LES MER OM UHELBREDELIG BRYSTKREFT HER
External Link

Støtt Brystkreftforeningen. Med din hjelp kan vi utgjøre en forskjell for de mange menneskene som rammes av brystkreft i Norge hvert år. Takk for at du er med oss. Takk til alle som støtter oss.

Vipps valgfritt beløp til 98087
Organisasjonsnummer: 987702923

Andre måter å støtte på
External Link